LERNENDE Klassenfotos Ältere Klassenfotos Ehemalige Klassenprojekte Projekt Informatik Links Anleitungen
AKTUELL

Bilder ehemaliger Klassen (mit Austrittsjahr)

Bilder erwünscht! Fotos (Mindestbreite 600 Pixel) ehemaliger Klassen bitte per Mail an "exklassen(at)schulen-grauholz.ch" oder per Post an
Schulen Grauholz, Leeackerweg 3, 3322 Urtenen-Schönbühl

9c1972
1972 (S. Bhend)

9c1976
1976 (H. Glur/Ch. Huber)

9a1980
1980 (D. Sprenger)

9a1981
1981 (U. Wüthrich)

9b1983
1983 (M. Mösching)

9b1983
1985 (V. Spescha)

9c1986
1986 (Ch. Huber)

9c1987
1987 (E. Scheurer)

9c1989
1989 (R. Marti)

9c1990
1990 (Ch. Huber)

9c1991
1991 (P. Würsten)

9a1991
1991 (G. Kaufmann)

9c1992
1992 (M. Weber)

9a1994
1994 (G. Kaufmann)

9c1994
1994 (S. Bhend/A.C. Neiger)

9d1994
1994 (R. Marti)

9c1995
1995 (Ch. Huber)

9c1996
1996 (R. Schär)

9b1997
1997 (G. Kaufmann)

9c1997
1997 (M. Weber)

9a1999
1999 (Hp. Fiechter)

9c1999
1999 (M. Weber)

9a2000
2000 (G. Kaufmann)

9c2000
2000 (R. Marti)

9a2002
2002 (Hp. Fiechter)

9b2002
2002 (M. Weber)

9c2002
2002 (Ch. Huber)

9b2003
2003 (P. Würsten)

9c2003
2003 (A.C. Neiger/R. Schär)

9a2004
2004 (D. Eglin)

9b2004
2004 (U. Bolliger / H. Marti)

9c2004
2004 (M. Augé/M. Hürlimann)

9a2005
2005 (Hp. Fiechter)

9b2005
2005 (G. Kaufmann)

9c2005
2005 (M. Weber)

9b2006
2006 (H. Brönnimann)

9c2006
2006 (T. Köppel)

9d2006
2006 (P. Würsten)

9c2007
2007 (Ch. Vuilleumier)

9gu2007
2007 (M. Weber)

9a2007
2007 (D. Eglin)

9a2008
2008 (G. Kaufmann)

9c2008
2008 (M. Hürlimann)

9a2009
2009 (H. Brönnimann)

9c2009
2009 (T. Köppel)

9d2009
2009 (M. Farina)

9a2010
2010 (A. Kaufmann)

9b2010
2010 (D. Eglin)

9c2010
2010 (M. Weber)

9d2010
2010 (Ch. Vuilleumier)

9c2011
2011 (M. Augé/M. Hürlimann)

9d2011
2011 (C. Froidevaux)

9a2012
2012 (A. Kaufmann)

9c2012
2012 (M. Augé/M. Weber)

9a2013
2013 (D. Eglin)

9c2013
2013 (Ch. Vuilleumier)

9a2014
2014 (H. Brönnimann)

9c2014
2014 (L. Kellerhals)

9a2015
2015 (E. Imobersteg)

9c2015
2015 (M. Farina/M. Weber)

9c2016
2016 (A.C. Neiger/M. Weber)

9a2017
2017 (H. Brönnimann)

9c2017
2017 (L. Kellerhals)

9ac2018
2018 (M. Farina/
Ch. Vuilleumier)

9a2019
2019 (D. Eglin)

9c2019
2019 (A.C. Neiger/M. Weber)

9a2020
2020 (N. Wäffler)

9b2020
2020 (A. Reutlinger)

9c2020
2020 (L. Kellerhals)

9a2021
2021 (S. Martig)

9b2021
2021 (S. Rüfenacht)

9c2021
2021 (J. Kunkler/M. Murri)

9a2022
2022 (D. Eglin)

9a2023
2023 (L. Kellerhals)

9b2023
2023 (N. Elshani)

9c2023
2023 (A. Reutlinger/L. Aebi)